Manager meer kans op een burnout

Burnout De mensen die het beste presteren lopen ook het risico op een burnout, misschien niet op korte termijn maar zeker wel op lange termijn. Deze waarschuwing is afkomstig van Michael Leiter, directeur van het Centre for Organizational Research and Development van Acadia University.

De grootste factor die een rol speelt bij het krijgen van een burnout is de werkdruk. Er moet te veel gedaan worden in te weinig tijd. Steeds meer managers ondervinden hiervan de druk en beginnen hier last van te krijgen. Zij hebben de grootste verantwoordelijkheden en hebben het idee niet fair te zijn tegenover hun ondergeschikten als zij hun werk niet af hebben. Chronische stress kan leiden tot een burnout of overspannen zijn. Lichamelijke klachten en problemen kunnen alleen maar erger worden. De oorzaak in het stijgen van de kans een burnout te krijgen bij managers ligt in de recessie. Mede hierdoor zijn veel collega’s ontslagen en dit zorgt voor grote zorgen over de eigen baan. Ook de werkdruk is op dit moment groter dan die van 10 jaar geleden.

Om een burnout te voorkomen is het belangrijk dat de verwachtingen van bazen veranderd wordt. Het is namelijk een fabel dat mensen die langer aan het werk zijn ook productiever zijn. Even opladen en uitrusten kan een manager erg veel goed doen. Leidinggevende en manager dienen om de tafel te gaan zitten en uit te spreken wat voor hun beiden het beste zal zijn, alleen op die manier kan er voortijdig ingegrepen worden.