Stress door hoge werkdruk

Werknemers hebben de laatste jaren steeds meer last van stress. Eén op de drie werknemers is gestrest en dit was 3 jaar geleden een stuk minder. De grootste oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is stress.

De belangrijkste reden waardoor er stress optreedt is als de werknemers te maken krijgen met een hoge werkdruk. Tegenwoordig zijn mensen steeds minder zeker of ze hun baan behouden dit veroorzaakt stress en hierdoor presteren de werknemers minder. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die ondervraagd zijn stress bij hun collega’s zien.

De vijf belangrijkste oorzaken die stress veroorzaken zijn: hoge werkdruk, problemen met de gezondheid, onzekerheid over behouden van baan, financiële situatie en de thuissituatie. Door de economische crisis zijn veel mensen onzeker over hun baan, hierdoor treedt stress op. Het is voor bedrijven verstandig om goed op hun personeel te letten en bij symptomen van stress in te grijpen, om de werknemer te helpen. Ook blijkt dat Nederlanders vaak niet op de hoogte zijn van de gevolgen die arbeidsongeschiktheid met zich meebrengen. Ze weten bijvoorbeeld niet wat er dan gebeurt met hun inkomen en wat de financiële gevolgen hiervan kunnen zijn.

Het is belangrijk om bij burnout symptomen en/of stress symptomen gelijk actie te ondernemen en als dat nodig is professionele hulp in te schakelen. Dit kan voorkomen dat de symptomen ernstiger worden.