Vakantie erg belangrijk voor het herstellen van stress

Promovenda Jessica de Bloom concludeert naar aanleiding van onderzoek onder 250 werkende Nederlanders dat vakantie van erg groot belang is voor het herstellen van de dagelijkse stress die men op het werk ervaart.

Bloom heeft de 250 Nederlanders ondervraagd middels een korte digitale vragenlijst en telefonische interviews. Zij bestudeerde hierin het gezondheid en welbevinden, evenals de activiteiten en ervaringen voor, tijdens en na drie verschillende soorten vakanties van de deelnemers. Het ging hier om een korte vakantie van 4 á 5 dagen in eigen land, een wintersport van 9 dagen en een zomervakantie van 23 dagen aangesloten.

Het gezondheid van de deelnemers was in deze tijd aanzienlijk gestegen bij alle drie de verschillende vakanties. Toch leek het er weer op dat deze positieve effecten in de eerste werkweek weer snel verdwenen, onafhankelijk van het soort vakantie wat men had gehad.